Taulumäen apteekin palvelut

Annosjakelupalvelu

Tarjoamme asiakkaillemme maksullista lääkkeiden annosjakelupalvelua. Tällöin lääkkeet pakataan annos annokselta pussinauhaan, josta on helpAnnosjakelupussinauhapo repäistä kulloinenkin lääkeannos käytettäväksi.

Annosjakelupalvelu lisää varsinkin useita lääkkeitä käyttävien henkilöiden lääkitysturvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja tuo monelle säästöä myös lääkekustannuksiin.Annosjakelun piirissä olevien henkilöiden lääkitys tarkistetaan säännöllisesti ja lääkehoito on tarkoin dokumentoitu.

Kysy meiltä lisää lääkkeiden koneellisesta annosjakelupalvelusta ja sen hinnoittelusta.

Lääkehoidon arviointipalvelut

Oletko epävarma lääkkeesi oikeasta käytöstä? Onko sinulla käytössä paljon erilaisia lääkkeitä ja olet huolestunut niiden keskinäisistä yhteisvaikutuksista? Koetko lääkkeesi aiheuttavan sinulle haittavaikutuksia? Onko terveydentilassasi tapahtunut joku muutos, jonka epäilet liittyvän käyttämääsi lääkehoitoon?

Jos nämä kysymykset askarruttavat mieltäsi saat niihin kattavan vastauksen maksullisen lääkehoidon arviointipalvelumme avulla. Lääkehoidon arviointiin erikseen koulutettu farmaseutti haastattelee sinut ja käy kanssasi läpi perussairautesi, käyttämäsi lääkkeet, lääkehoidon toteutumisen käytännön arjessa sekä mahdollisesti kokemasi lääkehaittavaikutukset. Haastattelun pohjalta hän laatii tiiviin yhteenvedon, jossa selvitetään lääkehoitosi tilanne, havaitut ongelmat, huomiot ja rajoitukset, mahdolliset turhat päällekkäislääkitykset sekä parannusehdotukset. Yhteenvetoraportista keskustellaan vielä uudestaan kanssasi. Raportti kannattaa ja pitääkin esittää myös sinua hoitavalle lääkärille, sillä esille nousseiden lääkitysongelmien jatkotoimenpiteistä tulee keskustella aina lääkärin kanssa.

Kysy meiltä lääkehoidon arviointipalvelumme hinnoittelua.

Lääkejätteiden palautus

Tee sinäkin arjen ympäristöteko ja palauta vanhentuneet ja tarpeettomat lääkkeet aina apteekkiin hävitettäväksi!

Otamme vastaan vanhentuneita tai muuten tarpeettomia, kodin ongelmajätteeksi muodostuvia lääkkeitä, elohopeakuumemittareita sekä injektioruiskuja ja -neuloja. Emme voi ottaa vastaan kosmeettisia valmisteita, kemikaaleja, liuottimia tai paristoja. Lääketurvallisuussyistä emme hyvitä asiakkaalle jo luovutettuja lääkkeitä, vaan lääkkeitä voi palauttaa ainoastaan hävitettäväksi.

Voit palauttaa lääkejätteet suoraan apteekkimme sisäänkäynnin yhteydessä olevaan lääkejätesäiliöön.

Toimi näin:

 1. Poista reseptilääkepakkauksista käyttäjän nimellä varustetut ohjelaput.
 2. Poista kiinteät lääkkeet (tabletit, kapselit, peräpuikot, lääkelaastarit) pakkauksistaan ja palauta ne läpinäkyvässä, tiivissä pussissa.
 3. Erillään muista, omissa paukkauksissaan on palautettava
  • nestemäiset lääkkeet, voiteet, suihkepullot
  • jodia sisältävät lääkkeet (esim. Jodix, Betadine)
  • solusalpaajat
  • rokotteet
  • elohopeaa sisältävät rikkinäiset kuumemittarit (pakattava erikseen esim. tiiviiseen lasipurkkiin)
  • käytetyt ruiskut ja neulat (pakattava erikseen läpäisemättömään pakkaukseen kuten tyhjään, suljettavaan, läpinäkyvään muovipulloon tai lasipurkkiin)
 4. Kartonki-, lasi- ja muovipurkit voi tyhjentämisen jälkeen hävittää normaalisti kotitalousjätteiden lajitteluohjeiden mukaisesti.

Lääkejätteitä ei saa missään tapauksessa laittaa sekajätteisiin tai huuhtoa viemäriin, sillä luontoon joutuessaan lääkeaineet voivat vaikuttaa haitallisesti maaperän ja vesien eliöstölle ja kasveille.

Liikkujan apteekki

liikujan_apteekkiLiikunta vaikuttaa terveyteesi kokonaisvaltaisesti: verenpaineeseen, sokeri- ja kolesteroliarvoihin, hengitystiesairauksien hoitoon, tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon, mielenhuoltoon, painonhallintaan sekä unen määrään ja laatuun. Liike on lääkettä!

Taulumäen apteekki on mukana valtakunnallisessa Liikkujan apteekki -hankkeessa. Meiltä saat tukea terveyttäsi edistävän liikunnan aloittamiseen. Kysy lisää apteekista.

Reseptien uusimispalvelu

Pyynnöstäsi voimme lähettää e-reseptistäsi sähköisen uusintapyynnön julkisen terveydenhuollon lääkärille. Palvelun hinta on 2 € / uusimiskerta, reseptien määrästä riippumatta.

Voit myös itse uusia reseptejäsi sähköisessä Omakanta-palvelussa.

Kotiinkuljetus

Vain poikkeustilanteissa voi asiakas neuvotella apteekin kanssa lääkkeidensä kotiin kuljetuksesta. Palvelu on maksullista ja sitä voidaan tarjota vain apteekin resurssien sallimissa rajoissa.

 

Hyödyllisiä linkkejä

www.apteekkariliitto.fi
Tietoa apteekeista, apteekkien yhteystiedot ja Terveydeksi!-lehti. Etusivulla viimeisimmät apteekki-/lääkealan uutiset.

www.apteekki.fi
Tietoa lääkkeistä ja apteekkien roolista terveydenhuollossa sekä itsehoito-opas.

www.terveydeksi.fi
Ajankohtaista asiaa terveydestä, apteekkien yhteystiedot sekä Terveydeksi-lehden digiarkisto.

www.terveysportti.fi/terveysportti/geneerinen.koti
Lääkkeiden hintavertailua.

www.thl.fi
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (ent. Kansanterveyslaitoksen) sivut, joilta löytyy ajankohtaista tietoa terveydestä, rokottajan käsikirja ja matkailijan terveysopas.

www.kela.fi
Tietoa lääkkeisiin ja sairastamiseen liittyvistä korvauksista.

www.yhtyneetlaboratoriot.fi
Tietoa laboratoriotutkimuksista, mm. tutkimusten viitearvot ja tulkintaa.

www.antidoping.fi
Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa.

www.varkaus.fi
Varkauden kaupungin sivusto.