Alkoholi ja ikääntyminen

Kun ikää kertyy elimistö sietää yhä huonommin alkoholia. Ikääntyessä kehon nestemäärä pienenee, jolloin alkoholin suhteellinen pitoisuus veressä nousee.

Apteekeista jaettavan Terveydeksi-lehden haastattelema erikoislääkäri Marja Aira Itä-Suomen yliopistosta kiinnittää huomiota alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksiin (Terveydeksi 4/2013). Alkoholi voi lisätä tai vähentää lääkkeen pitoisuutta elimistössä ja alkoholi ja lääke yhdessä otettuna voivat lisätä toistensa haittavaikutuksia. Lähes kaikki ikääntyneet käyttävät säännöllisesti yhtä tai useampaa itsehoito- tai reseptilääkettä tai molempia. Alkoholi ja monilääkitys (eli usean lääkkeen samanaikainen käyttö) on arvaamaton yhdistelmä. Jos käyttää väsyttäviä lääkkeitä, pienikin alkoholimäärä syventää väsymystä. Nukkuessa puolestaan hengityksen katkeilu eli uniapnea lisääntyy.

Usein apteekissa ja lääkärin vastaanotolla kysytään, voiko antibioottikuurin kanssa käyttää alkoholia. – Useimmiten voi, mutta eräät antibiootit saattavat aiheuttaa voimakkaan pahoinvoinnin eli ns. antabusreaktion alkoholin kanssa, toteaa Terveydeksi-lehden haastattelema erikoislääkäri Marja Aira Itä-Suomen yliopistosta.

Yksi merkittävä käytännön haitta alkoholin runsaasta käytöstä on lääkkeiden oton unohtaminen. Muita lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytöstä aiheutuvia haittoja ovat verensokerin ja verenpaineen lasku, rytmihäiriöt, ruokatorven ja mahan limakalvon ärsytys, ongelmat verenohennuslääkehoidon tasapainon löytämisessä, runsaan alkoholin käytön aiheuttama ripuli, epäsäännöllisyys lääkkeiden annostelussa sekä tasapainoaistin heikkeneminen ja kaatumisvaaran lisääntyminen.

Monet ikäihmiset eivät tiedä, että alkoholinkäytön riskirajat laskevat vanhetessa. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen antamat riskirajat esimerkiksi 65 vuotta täyttäneiden alkoholin käytölle ovat enintään 7 annosta alkoholia viikossa ja enintään 2 annosta kerralla. Näiden alkoholimäärien ja säännöllisen lääkityksen sekä kroonisten sairauksien yhteisvaikutuksesta ei synny vielä vakavia haittoja.