Itsehoitolääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö

Viime vuosina valtakunnallisesti apteekeissa esille nostettu Varmista valintasi-kampanja on tuonut esille apteekkien erittäin tärkeää roolia itsehoitolääkkeiden oikeassa, järkevässä ja turvallisessa käytössä. Kampanjan tavoitteena on ollut aktivoida asiakkaita hyödyntämään suomalaisten apteekkien farmaseuttista ammattitaitoa ja osaamista itsehoitoon ja itselääkintään liittyvissä asioissa.

Ilman reseptiä ostettavia itsehoitolääkkeitä ei pidä koskaan rinnastaa käytön kannalta normaaleihin kulutustavaroihin. Oikein käytettynä itsehoitolääkkeet ovat turvallisia, mutta niiden käyttöön saattaa liittyä riskejä kuten haittavaikutuksia tai yllättäviä yhteisvaikutuksia muiden samanaikaisesti käytössä olevien lääkkeiden kanssa.

Tarkastellaanpa esimerkiksi tulehduskipulääkkeitä, joihin muun muassa kuuluvat laajasti käytössä olevat ibuprofeenivalmisteet. Tulehduskipulääkkeet lisäävät tiettyihin lääkkeisiin liittyvää verenvuotoriskiä estämällä verihiutaleiden toimintaa, jolloin veren hyytyminen heikentyy. Riskiryhmänä ovat erityisesti verenohennuslääkkeitä- sekä tiettyjä masennuslääkkeitä käyttävät potilaat, joille suositellaankin kipulääkkeeksi parasetamolia. Varfariini-verenohennuslääkettä käyttävien potilaiden on kuitenkin muistettava, että verenvuotoriski kasvaa parasetamoliakin käytettäessä, jos käyttö on pitkäaikaista ja vuorokausiannos ylittää 2 grammaa. Tulehduskipulääkkeet voivat estää samanaikaisesti käytettynä pieniannoksisten ASA-valmisteiden verisuonitukoksia estävää vaikutusta. Tämä haitallinen yhteisvaikutus voidaan estää nauttimalla ASA-valmiste kaksi tuntia ennen muuta tulehduskipulääkettä.

Tulehduskipulääkkeet voivat myös vaurioittaa mahan limakalvoa. Pitkään jatkuva tulehduskipulääkkeiden käyttö voi heikentää myös tiettyjen verenpainelääkkeiden tehoa.

Aina itsehoitolääke ei ole oikea valinta asiakkaan oireisiin. Esimerkiksi astmaa sairastavalle yskä voi olla oire sairauden pahenemisvaiheesta, jolloin ilman reseptiä ostettavan yskänlääkkeen asemesta apteekissa ohjeistetaan henkilöä tehostamaan astmalääkitystään.

Apteekeista annettavalla maksuttomalla lääke- ja terveysneuvonnalla on suuri taloudellinen merkitys myös muun terveydenhuollon menoihin kohdistuvissa säästötalkoissa. PricewaterhouseCoopers ja Suomen Apteekkariliitto julkaisivat vuonna 2010 selvityksen, jonka lopputuloksena arvioitiin apteekkien lääke- ja terveysneuvonnalla säästettävän päivittäin 17000 käyntiä yleislääkärillä, 2000 käyntiä päivystyksessä, 7100 reseptilääkemääräystä ja 300 vuodepotilasyötä. Tämä kaikki siis vain yhden päivän aikana! Ja kun luvut muutetaan rahaksi puhutaan vuositasolla noin 565 miljoonan euron säästöistä, jotka apteekit tarjoavat terveydenhuollolle. Tästä summasta suurin osa eli noin 411 milj. euroa syntyy apteekkien maksuttomasta terveysneuvonnasta.

Toinen tärkeä puoli asiassa on se, että ilman apteekkihenkilökunnan ammattitaitoista lääkitystarpeen kartoittamista voi potilas pitkään jatkuneella itsehoitolääkkeen käytöllä tietämättään viivästyttää jonkin välttämättömän terveydentilaansa liittyvän tutkimuksen suorittamista.

Varmista siis itsehoitolääkkeesi sopivuus aina apteekissa! Saamasi tieto ei lisää tuskaa, vaan se lisää lääkehoitosi turvallisuutta!